Motto dan Maklumat Pelayanan Publik

MOTTO PELAYANAN PUBLIK :

        "  Melayani dengan senyum, cepat, tepat, mudah dan berkualitas"

 

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK :

 

     " Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai

       standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menetapkan

       janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

       yang berlaku "